رفتار با معتادان 1

طرز رفتار صحیح با افراد معتاد

مصرف مواد مخدر علاوه بر فرد معتاد، خانواده و اطرافیان آن را نیز با مشکلات فراوانی درگیر می نماید. مطلع‌شدن از این ‌که عزیزی گرفتار اعتیاد شده، بسیار دردناک و شوکه‌کننده است و اغلب اعضای خانواده را دچار احساسات خشم، دل‌شکستگی یا کلافگی می ‌گرداند. هرچندکه این احساسات طبیعی هستند، ولی در چنین شرایطی، مهم …

طرز رفتار صحیح با افراد معتاد ادامه »