دکتر علی نقره کار

مقاله: کیست بیکر چیست و چرا باعث درد زانو می شود؟

کیست بیکر چیست و چرا باعث درد زانو می شود؟

کیست بیکر اصطلاحی است که به کیستی گفته می شود که در پشت زانو ایجاد می شود. کیست بیکر می تواند باعث ایجاد مشکلات مختلف شود و معمولاً همراه با درد است. ولی اگر قرار باشد مشکل کیست بیکر تان را درمان کنید، باید در مورد آن بیشتر بدانید.