سوت کشیدن گوش ناشی از صدای ترقه

سوت کشیدن گوش ناشی از صدای ترقه

سوت کشیدن گوش به دنبال ترقه بازی ، یکی از شایع ترین شکایات بیماران در روزهای پایان سال می باشد. این حالت بیشتر در روز چهارشنبه سوری یا همان چهارشنبه آخر سال اتفاق می افتد. اما باید بدانید که سوت کشیدن گوش دلایل بسیار عمده دارد و تنها یکی از علل آن می تواند سوت …

سوت کشیدن گوش ناشی از صدای ترقه ادامه »