خواب زیاد خطر بروز سکته مغزی را افزایش می‌دهد

خواب زیاد خطر بروز سکته مغزی را افزایش می‌دهد

نتایج مطالعات اخیر محققان نشان داد که خواب شبانه بیش از ۹ ساعت، احتمال بروز سکته مغزی را تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهد.