دلتاکرونا

سویه دلتای کرونا

در حال حاضر نگرانی اصلی در دنیا در مورد شیوع کروناویروس سویه دلتاست که اولین بار در ماه دسامبر در هند شناسایی شد و از سرعت انتقال بالاتری برخوردار است. این سویه از ویروس به سرعت در هند و همچنین انگلیس شیوع پیدا کرد و موجب افزایش آمار مبتلایان و فوتی های کووید-۱۹ شد.