نفخ و دل درد

نفخ چیست؟ علت و درمان نفخ شکم

  صحبت های دکتر سارا نجفی، پزشک عمومی مدافون درباره نفخ: نفخ چیست؟ وجود بیش از حد گاز در دستگاه گوارشی و ناحیه معده و روده که موجب ناراحتی و اذیت شدن فرد می گردد را نفخ می گویند.