حساسیت به باقالی

حساسیت به باقالی (فاویسم) در فصل بهار

در این مقاله از مدافون دکتر بیتا عبدی پزشک عمومی مدافون درباره حساسیت به باقالی یا همان فاویسم توضیح داده اند. پس اگر این موضوع برایتان جذابیت دارد، این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.