اختلال خواب و راه های درمان آن

اختلال خواب و راه های درمان آن

افراد زیادی در سراسر دنیا از اختلال خواب رنج می برند. خواب فرآیند بیولوژیکی پیچیده ای است. وقتی که ما خواب هستیم، آگاه نیستیم، اما عملکرد مغز و بدن مان همچنان فعال است. چنین فرآیندی کمک می کند که سالم بمانیم و بهترین عملکرد را داشته باشیم. بنابراین وقتی به اندازه کافی با کیفیت نمی …

اختلال خواب و راه های درمان آن ادامه »