بهداشت قاعدگی 2

بهداشت دوران پریود

دوران قاعدگی بخش مهمی از دوران زندگی بانوان می باشد که با کمی سختی و درد همراه است. دوران قاعدگی تاثیر مستقیم بر سلامتی بانوان داشته و به همین دلیل این دوران از اهمیت بالایی برخوردار است.