بیمارستان تریتا

بیمارستان تریتا

بیمارستان تریتا آدرس: تهران-بزرگراه شهید خرازی ، بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان شماره تماس: 47241000