مقاله: فتق دیسک کمر چیست؟

فتق دیسک کمر چیست؟

فتق دیسک کمر چیست؟ دیسک ستون فقرات چیزی شبیه به یک بالشتک ژله ای مانند است که قسمت درونی آن سخت و قسمت بیرونی آن کمی نرم تر است. این بالشتک بین استخوان ها یا همان مهره های ستون فقرات قرار دارد.