بیمارستان میمنت

بیمارستان میمنت

بیمارستان میمنت آدرس: تهران-خیابان آزادی-نرسیده به جیحون-خیابان میمنت شماره تماس: 66001126-9