بیمارستان عرفان

بیمارستان عرفان

بیمارستان عرفان آدرس: سعادت آباد بعد از میدان سرو – خیابان سرو غربی – خیابان شهید ریاض بخشایش شماره تماس:23021001 – 23021002 – 23021003