بیمارستان دکتر شریعتی

بیمارستان دکتر شریعتی

بیمارستان شریعتی آدرس: خیابان کارگر شمالی – خیابان جلال آل احمد  شماره تماس: 88206001-19