بیمارستان ایران مهر

بیمارستان ایران مهر

بیمارستان ایران مهر آدرس: تهران-خیابان دکتر شریعتی – دو راهی قلهک شماره تماس: 22009071-9