بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا آدرس:تهران- ابتدای بلوار آیت ا…کاشانی-روبروی پارک استقلال شماره تماس: 47900