بیمارستان آراد

بیمارستان آراد

بیمارستان آراد آدرس: خیابان سمیه – بین خیابان دکتر شریعتی و خیابان بهار شماره تماس: 77601001-6