سوالات رایج درباره لجبازی کودکان

سوالات رایج درباره لجبازی و بیش فعالی کودکان

از آنجایی که امروزه لجبازی و بیش فعالی در کودکان به مشکلی جدی و مهم تبدیل شده است، تصمیم گرفتیم تا در این مقاله از مدافون به برخی از سوالات شما عزیزان درباره بیش فعالی و لجبازی در کودکان پاسخ دهیم. همراه مدافون باشید.