مقاله: سنگ مثانه،علائم و درمان

سنگ مثانه،علائم و درمان- دکتر محمدرضا نوروزی

گاهی اوقات مواد معدنی در مثانه جمع می‌شود، رسوب می‌کند و سنگ‌های کوچکی را تشکیل می‌دهد، در این حالت با مشکل سنگ مثانه روبرو هستیم. سنگ مثانه عارضه ناراحت کننده‌ای است که بیشتر در میان آقایان مسن مشاهده می‌شود، خوشبختانه روش‌های متعددی برای درمان آن وجود دارد. دکتر محمدرضا نوروزی در این مقاله به بررسی …

سنگ مثانه،علائم و درمان- دکتر محمدرضا نوروزی ادامه »