انواع کمردرد

انواع کمردرد

کمردرد ها انواع مختلفی دارند که در پی علل های مختلف به وجود می آیند. برخی از این علل عبارتند از: