استرس و اضطراب

تفاوت استرس و اضطراب چیست؟

اغلب افراد تفاوت میان استرس و اضطراب را نمی‌دانند و گمان می کنند که این دو یک چیز هستند. اما بایستی بدانید که استرس و اضطراب دو اختلال روانی جدا از هم هستند. گرچه استرس و اضطراب هر دو در دسته‌ی افکار منفی قرار می‌گیرند، اما با یکدیگر متفاوت‌اند. در این مقاله از مدافون به …

تفاوت استرس و اضطراب چیست؟ ادامه »