اعتیاد به گوشی 1

وابستگی به گوشی و شبکه های اجتماعی

با پیشرفت تکنولوژی و ورود افراد به شبکه های اجتماعی، وابستگی به تلفن همراه به وجود آمد. وابستگی شدید به تلفن همراه که بعضا به آن نوموفوبیا (ترس از بی موبایل بودن) نیز گفته می شود، اغلب به دلیل مشکل استفاده بیش از حد به اینترنت و تلفن همراه رخ می دهد. وابستگی به اینترنت، …

وابستگی به گوشی و شبکه های اجتماعی ادامه »