اضطراب جدایی کودکان

اضطراب جدایی کودکان

معمولا در اواخر 18 ماهگی بروز میکند و واکنشی طبیعی بعد از به راه افتادن کودک است.بچه ها در این سن میل به استقلال دارند اما این روند گاهی چنان ترسناک به نظر می رسد که کودک به والدینش پناه می برد تا کمی از اضطرابش کم شود.