آرتروز

آرتروز (استئوآرتریت) چیست؟

آرتریت تورم و حساس شدن یک یا چند مفصل است. علائم اصلی آرتریت درد و سفتی مفاصل است که معمولا با افزایش سن شدیدتر می شود. شایع ترین انواع آرتریت، استئوآرتریت (آرتروز)،  آرتریت روماتوئید (روماتیسم مفصلی) و نقرس است. بیش از 100 نوع آرتریت وجود دارد.