آزمایش چربی خون

چربی خون بالا چیست؟

چربی خون بالا چیست؟

چربی خون بالا اصطلاحی پزشکی برای بیان تجمع غیر طبیعی چربی‌ها (لیپیدها) در خون است. کلسترول و تری گلیسیریدها دو نوع لیپید یا چربی هستند که در جریان خون در حال گردش هستند. هر دو آن ها برای زندگی ضروری هستند.

آزمایش چربی خون

تفسیر آزمایش چربی خون

آزمایش چربی یا آزمایش کلسترول خون، یکی از پنل های آزمایشگاهی بوده که از آن برای سنجش میزان چربی در خون از جمله سنجش کلسترول و تری گلیسرید استفاده می شود.