آزاده درویشیان، کارشناس تغذیه

آزاده درویشیان، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

.هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر آنلاین تغذیه، آزاده درویشیان بپرسید. شماره نظام پزشکی ت-6166 تحصیلات کارشناسی تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سوابق علمی و کاری مسئول واحد تغذیه شبکه بهداشت گواهی رژیم درمانی در بیماران دیابت نوع1 و 2 گواهی دوره مکمل یاری گواهی دوره تناسب اندام خدمات …

آزاده درویشیان، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ادامه »