آب مروارید

آب مروارید چیست؟

آب مروارید به کدر شدن عدسی طبیعی چشم گفته می شود. افرادی که آب مروارید دارند، انگار از پشت یک پنجره یخ زده یا مه آلود اطراف خود را مشاهده می کنند. دید ابری ناشی از آب مروارید می تواند خواندن، رانندگی با ماشین (مخصوصاً در شب) یا دیدن حالت صورت دیگران را برای فرد …

آب مروارید چیست؟ ادامه »