درمان آبسه کبدی

درمان آبسه کبدی

در صورت تشخیص به موقع، عفونت کبد معمولا قابل درمان بوده و اغلب با مصرف یک دوره آنتی بیوتیک یا ترکیبی از آنتی بیوتیک و یک عمل جراحی به منظور تخلیه ی آبسه، بهبودی حاصل می شود.