دکتر اطفال، دکتر کودکان

مغز و اعصاب کودکان

دکتر محمودرضا اشرفی

دکتر محمودرضا اشرفی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دکتر مرتضی حیدری

دکتر مرتضی حیدری

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دکتر علیرضا توسلی

دکتر علیرضا توسلی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دکتر مرتضی رضوانی کاشانی

دکتر مرتضی رضوانی کاشانی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

روماتولوژی کودکان

دکتر محمدحسن مرادی نژاد

دکتر حسن مرادی نژاد

فوق تخصص روماتولوژی کودکان
دکتر فاطمه تحقیقی

دکتر فاطمه تحقیقی

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

گوارش و کبد کودکان

دکتر داود مطهری زاد

دکتر داود مطهری زاد

فوق تخصص گوارش کودکان
دکتر محمد سبحانی

دکتر محمد سبحانی

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
دکتر امیرحسین حسینی

دکتر امیرحسین حسینی

فوق تخصص گوارش کودکان
دکتر پانته آ تاجیک

دکتر پانته آ تاجیک

فوق تخصص گوارش کودکان

غدد کودکان

دکتر فاطمه سیاری فرد

دکتر فاطمه سیاری فرد

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان
دکتر پرستو رستمی

دکتر پرستو رستمی

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان
دکتر ریحانه محسنی پور

دکتر ریحانه محسنی پور

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان
دکتر سمانه حمزلو

دکتر سمانه حمزلو

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

کلیه کودکان (نفرولوژی)

دکتر سیدطاهر اصفهانی

دکتر سیدطاهر اصفهانی

فوق تخصص کلیه کودکان
دکتر مستانه مقتدری

دکتر مستانه مقتدری

فوق تخصص کلیه کودکان
دکتر آرش عباسی

دکتر آرش عباسی

فوق تخصص کلیه کودکان
دکتر نعمت الله عطایی

دکتر نعمت الله عطایی

فوق تخصص کلیه کودکان

ریه کودکان

دکتر روح الله شیرزادی

دکتر روح الله شیرزادی

فوق تخصص آلرژی، اختلالات تنفسی و ریه
دکتر علیرضا شفیعی

دکتر علیرضا شفیعی

فوق تخصص آلرژی، اختلالات تنفسی و ریه
دکتر علیرضا عشقی

دکتر علیرضا عشقی

فوق تخصص ریه کودکان
دکتر مهسا میرزنده دل

دکتر مهسا میرزنده دل

فوق تخصص ریه کودکان

جراحی کودکان

دکتر فرید اسکندری

دکتر فرید اسکندری

فوق تخصص جراحی کودکان

عفونی کودکان

دکتر محمدرضا عبدالصالحی

دکتر محمدرضا عبدالصالحی

فوق تخصص عفونی کودکان
دکتر محمود خدابنده

دکتر محمود خدابنده

فوق تخصص عفونی کودکان
دکتر مهران احمدی

دکتر مهران احمدی

فوق تخصص عفونی کودکان
دکتر مجید اصغرزاده

دکتر مجید اصغرزاده

فوق تخصص عفونی کودکان
دکتر عباس سلگی

دکتر عباس سلگی

فوق تخصص عفونی کودکان

متخصص كودكان

دکتر حسین دلیلی

دکتر حسین دلیلی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر محمدمهدی آنی

دکتر محمدمهدی آنی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر هدیه سادات علوی

دکتر هدیه سادات علوی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر سیدجواد میرهدایتی رودسری

دکتر سیدجواد میرهدایتی رودسری

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر مهدیه السادات کسائی زادگان

دکتر مهدیه السادات کسائی زادگان

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر سارا فرهادی

دکتر سارا فرهادی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر علی دهدشتی زاده

دکتر علی دهدشتی زاده

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر مطهره ربیع پور

دکتر مطهره ربیع پور

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر یاسین حسین زاده

دکتر یاسین حسین زاده

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر مینا غفاری

دکتر مینا غفاری

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر اصغر قیطاسی

دکتر اصغر قیطاسی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر کامران آسیائی

دکتر کامران آسیائی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر مریم افتتاح

دکتر مریم افتتاح

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر فتانه بابایی

دکتر فتانه بابایی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر مهسا شیوا

دکتر مهسا شیوا

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر مجید طرقی

دکتر مجید طرقی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر نسیم قربان نژاد

دکتر نسیم قربان نژاد

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر شادی ادیب

دکتر شادی ادیب

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر پگاه ادهمی

دکتر پگاه ادهمی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر مریم متفکر

دکتر مریم متفکر

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر حانیه بخشایش

دکتر حانیه بخشایش

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر امیرحسین وکیلی

دکتر امیرحسین وکیلی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر مینا اکرامی

دکتر مینا اکرامی نوقابی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر عبدالامیر ضیغمی

دکتر عبدالامیر ضیغمی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر جمال الدین گله داری

دکتر جمال الدین گله داری

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر مهرناز ادیب

دکتر مهرناز ادیب

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر زهرا تقی پور

دکتر زهرا تقی پور

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر سمیه محبوبی

دکتر سمیه محبوبی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر حسین آبیار

دکتر حسین آبیار

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر میثم رضا بقراطی

دکتر میثم رضا بقراطی

فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان
دکتر سیده فرناز موسوی

دکتر سیده فرناز موسوی

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر علی باقرزاده

دکتر علی باقرزاده

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر میثم رضا بقراطی

دکتر میثم رضا بقراطی

فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان
دکتر فاطمه رجائی پور

دکتر فاطمه رجائی پور

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر بهاره هوشیار

دکتر بهاره هوشیار

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر سارا نیک آفرین

دکتر سارا نیک آفرین

متخصص کودکان و نوزادان
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده

دکتر عبدالباسط خطیبی زاده

متخصص کودکان و نوزادان

متخصص بهداشت مادر و کودک

دکتر مامک شریعت

دکتر مامک شریعت

متخصص بهداشت مادر و کودک

خون و سرطان کودکان

دکتر فرزاد کمپانی

دکتر فرزاد کمپانی

فوق تخصص خون و سرطان کودکان
دکتر محمد کاجی یزدی

دکتر محمد کاجی یزدی

فوق تخصص خون و سرطان کودکان

قلب کودکان

دکتر علی اکبر زینالو

دکتر علی اکبر زینالو

فوق تخصص قلب کودکان
دکتر وحید شاهی

دکتر کوروش وحیدشاهی

فوق تخصص قلب کودکان
دکتر-فرشاد-جعفری

دکتر فرشاد جعفری

فوق تخصص قلب کودکان

روانپزشکی کودک و نوجوان

دکتر فرشید شهریاری

دکتر فرشید شهریاری

فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان

روانشناس کودک و نوجوان

زهره امراللهی

زهره امراللهی

کارشناسی ارشد روان شناسی کودک و نوجوان
شیوا محمودی

شیوا محمودی

کارشناسی ارشد روان شناسی کودک و نوجوان

دندانپزشک کودک و نوجوان

دکتر عاطفه شکیب

دکتر عاطفه شکیب

دندانپزشک کودکان

دکتر اطفال آنلاین

سوال و جواب پزشکی از دکتر کودکان

متخصص کودکان و فوق تخصص ریه، مغز و اعصاب، روماتولوژی، گوارش، غدد و…

فوق تخصص کودکان

در مدافون، بیش از 30 پزشک متخصص کودکان آماده پاسخگویی به سوالات پزشکی بیماران هستند. علاوه بر این، بیش از 70 پزشک فوق تخصص در زمینه های زیر، آماده سوال و جواب پزشکی می باشند:

 • مغز و اعصاب کودکان
 • روماتولوژی کودکان
 • گوارش و کبد کودکان
 • غدد کودکان
 • کلیه کودکان
 • ریه کودکان
 • جراحی کودکان
 • عفونی کودکان
 • متخصص بهداشت کودکان
 • سرطان کودکان
 • قلب کودکان 
 • روانشناسی کودکان
 • روانپزشکی کودکان

سوال و جواب پزشکی از دکتر آنلاین

همین الان از بهترین پزشکان آنلاین در مدافون سوال پزشکی خودت رو بپرس!

متخصص و فوق تخصص کودکان

چه طور بهترین متخصص کودکان را در مدافون پیدا کنم؟

در مدافون، مجموعه ای از بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص کودکان فعالیت دارند. اکثر این پزشکان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و یا پزشکان مرکز طبی کوکان هستند و شما می توانید با آرامش خاطر، از این پزشکان سوالات پزشکی خود را بپرسید.

در مدافون دکترهای اطفال، بر اساس چهار معیار، سریع ترین پاسخگویی، بیشترین امتیاز و بیشترین پاسخگویی به سوالات و هزینه قابل طبقه بندی هستند.

هر کاربر می تواند بر اساس نیاز خود، از نظر این که سوال پزشکی فوری دارد یا خیر، هزینه ویزیت آنلاین برای وی چه قدر اهمیت دارد و.. پزشک متخصص مورد نظر خود را انتخاب کند.

در مدافون پزشکانی که آنلاین هستند با چراغ سبز روشن مشخص شده اند. این پزشکان حداکثر تا 2 ساعت پس از شروع گفتگو، به سوالات پزشکی شما پاسخ می دهند. سایر پزشکان، در بازه زمانی مشخص شده در پروفایل خود به سوالات پزشکی شما پاسخ می دهند و اکثرا تا چند روز پس از ارسال سوال، می توانید درباره همان سوال پزشکی با همان پزشک در ارتباط باشید. 

برای بررسی بیشتر سوابق هر پزشک در مدافون، شما می توانید پروفایل پزشک مورد نظر را مطالعه کرده، نظر سایر بیماران را نیز مطالعه کنید.  تحصیلات، دانشگاه محل تحصیل، سوابق علمی و تحصیلی هر پزشک در پروفایل پزشکان در مدافون، مشخص است. با مراجعه به این پروفایل شما می توانید بهترین پزشک را بیابید.

هزینه مشاوره پزشکی با متخصص اطفال آنلاین در مدافون حداقل از 45 هزار تومان می باشد.

متخصصان آنلاین کودکان در اپلیکیشن مدافون به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به شما هستند.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

متوسط امتیاز: 4.9 / 5. تعداد امتیازدهندگان: 4800

هنوز کسی امتیازی ثبت نکرده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.