معرفی پزشکان

دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی، پزشک عمومی آنلاین

دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی؛ پزشک عمومی

.هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر عمومی ، لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی بپرسید. شماره نظام پزشکی 170835 تحصیلات دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران سوابق علمی و کاری سابقه کار در مراکز درمانی خدمات قابل ارائه مشاوره در زمینه پزشک عمومی تفسیر آزمایشات با توجه به بالین نوشتن آزمایشات لازم …

دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی؛ پزشک عمومی ادامه »

دکتر میثم رضا بقراطی، فوق تخصص نوزادان

دکتر میثم رضا بقراطی؛ فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان

  .هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر کودکان ، دکتر میثم رضا بقراطی بپرسید. شماره نظام پزشکی 112516 تحصیلات دکتری پزشکی عمومی  دکتری تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی یزد دکتری فوق تخصصی نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی اهواز سوابق علمی و کاری استادیار دانشگاه دارای 15 سال سابقه طبابت خدمات قابل ارائه …

دکتر میثم رضا بقراطی؛ فوق تخصص نوزادان، متخصص کودکان ادامه »

دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی، پزشک عمومی آنلاین

دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی؛ پزشک عمومی

.هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر عمومی ، لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی بپرسید. شماره نظام پزشکی 170835 تحصیلات دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران سوابق علمی و کاری سابقه کار در مراکز درمانی خدمات قابل ارائه مشاوره در زمینه پزشک عمومی تفسیر آزمایشات با توجه به بالین نوشتن آزمایشات لازم …

دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی؛ پزشک عمومی ادامه »

دکتر مهران مهدوی پزشک عمومی

دکتر سیدمهران مهدوی؛ پزشک عمومی

.هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر عمومی آنلاین، سید مهران مهدوی معصوم بپرسید. شماره نظام پزشکی 161686 تحصیلات دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی بابل سوابق علمی و کاری سابقه کار در مراکز درمانی خدمات قابل ارائه مشاوره در زمینه پزشک عمومی تفسیر آزمایشات با توجه به بالین نوشتن آزمایشات لازم برای …

دکتر سیدمهران مهدوی؛ پزشک عمومی ادامه »

سیده زهرا مصوم

سیده زهرا موسوی معصوم؛ کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

.هم اکنون سوال روانشناسی خود را از روانشناس آنلاین، سیده زهرا موسوی معصوم بپرسید. شماره نظام پزشکی 36234 تحصیلات کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد تهران   سوابق علمی و کاری دارای سابقه کارورزی در مرکز اعتیاد دکتر نویدی مربیگری مهارت های زندگی کودکان خدمات قابل ارائه مشاوره خانواده مشاوره پیش از ازدواج مشاوره …

سیده زهرا موسوی معصوم؛ کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ادامه »

دکتر صفا صالحی متخصص زنان

دکتر صفا صالحی؛ جراح و متخصص زنان و زایمان

.هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر عمومی آنلاین، دکتر صفا صالحی بپرسید. شماره نظام پزشکی 149990 تحصیلات دکتری پزشکی عمومی دکتر تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی   سوابق علمی و کاری رتبه برتر بورد تخصصی زنان و زایمان خدمات قابل ارائه مشاوره قبل از بارداری و مراقبت های بارداری …

دکتر صفا صالحی؛ جراح و متخصص زنان و زایمان ادامه »

دکتر نسیم بابایی پزشک عمومی آنلاین

دکتر نسیم بابایی؛ پزشک عمومی

.هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر عمومی آنلاین، دکتر نسیم بابایی بپرسید. شماره نظام پزشکی  168437 تحصیلات دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران سوابق علمی و کاری سابقه کار در مراکز درمانی خدمات قابل ارائه مشاوره در زمینه پزشک عمومی تفسیر آزمایشات با توجه به بالین نوشتن آزمایشات لازم برای تشخیص …

دکتر نسیم بابایی؛ پزشک عمومی ادامه »

دکتر یکتا پارسا پزشک متخصص زنان آنلاین

دکتر یکتا پارسا؛ متخصص زنان و زایمان

. هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر آنلاین زنان، دکتر یکتا پارسا بپرسید. شماره نظام پزشکی  161913 تحصیلات دکتری پزشکی عمومی دکتر تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سوابق علمی و کاری فلوشیپ لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی عضو انجمن جراحان زیبایی اروپا عضو کالج جراحان زنان امریکا عضو انجمن علمی جراحی …

دکتر یکتا پارسا؛ متخصص زنان و زایمان ادامه »

دکتر سعید انواری پزشک فوق تخصص خون و سرطان آنلاین

دکتر سعید انواری؛ فوق تخصص خون و سرطان بالغین

. هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر خون و سرطان آنلاین، دکتر سعید انواری بپرسید. شماره نظام پزشکی  113263 تحصیلات دکتری پزشکی عمومی دکتری تخصصی داخلی  دکتری فوق تخصصی خون و سرطان بالغین از دانشگاه علوم پزشکی تهران سوابق علمی و کاری دارای بورد تخصصی داخلی دارای بورد فوق تخصصی هماتولوژی انکولوژی و …

دکتر سعید انواری؛ فوق تخصص خون و سرطان بالغین ادامه »

جعفر عذاری اهوازی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

جعفر عذاری اهوازی؛ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

.هم اکنون سوال پزشکی خود را از دکتر روانشناسی آنلاین ، جعفر عذاری اهوازی بپرسید.       شماره نظام پزشکی 21129 تحصیلات کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اهواز         سوابق علمی و کاری دارای سابقه مشاوره  دبیر محتوایی اندیشکده سبک زندگی اسلامی خدمات قابل ارائه مشاوره ازدواج مشاوره خانواده مشاوره …

جعفر عذاری اهوازی؛ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ادامه »